Σχετικά με το έντονο ενδιαφέρον του υπουργού Γιάννη Βρούτση να παρέμβει και να παραπέμψει την «μαϊμού» υπόθεση του ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς στη ΔΕΑΒ και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να προκαλέσει και την παρέμβαση του αθλητικού Εισαγγελέα, εκφράζουμε την έκπληξη και την απογοήτευσή μας.

Αλήθεια χάριν ποιας δημοκρατικής ευαισθησίας και λειτουργίας ένας υπουργός παρεμβαίνει για να υποδείξει και να επιβάλλει σε θεσμικά όργανα και δικαστικούς λειτουργούς το πώς θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους; Για ποιους λόγους κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει και να επηρεάσει τις αποφάσεις των οργάνων αυτών, παραβλέποντας την εντιμότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων του;

Κύριε Υπουργέ δυστυχώς απογοητεύσατε… ευχόμαστε τουλάχιστον η δίωξη εναντίον μου να μην είναι το μόνο έργο που θα έχετε να επιδείξετε κατά την αποχώρησή σας από τη θέση αυτή. Τέτοιες ενέργειες και συμπεριφορές για επηρεασμό! θεσμών και λειτουργών ανήκουν σε ένα μαύρο, ευτυχώς μακρινό, παρελθόν και όχι σε μια δημοκρατική Πολιτεία.