Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Αχιλλέας Μπέος Πρόεδρος

Νίκος Βαβανέλος Αντιπρόεδρος

Μέλη
Παναγιώτης Λούτσος
Κωνσταντίνος Νταόπουλος
Στυλιανός Βούλγαρης
Απόστολος Σκαφίδας
Δημήτρης Παστελάκος
Νίκος Ιμεράι