Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2020

Μέλη:

Νικόλαος Βαβανέλος
Σταύρος Γιαγιάς
Αντώνης Κουτσουδάκης
Κώστας Νταόπουλος
Χάρης Οικονομίδης
Αποστόλης Σκαφίδας
Δημήτρης Χρυσικός