Τρίτη, 30 Μαΐου, 2023

Μέλη:

Βούλγαρης Στέλιος

Λούτσος Παναγιώτης

Νίκος Ιμεράι

Κώστας Νταόπουλος

Γιώργος Τόρης

Παστελάκος Δημήτριος

Σκαφίδας Απόστολος