Μέλη:

Σταύρος Γιαγιάς

Γιάννης Γκρίνιας

Νίκος Ιμεράι

Αντώνης Κουτσουδάκης

Κώστας Νταόπουλος

Γιώργος Τόρης

Χρήστος Χρήστου