Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021

Μέλη:

Βούλγαρης Στέλιος

Λούτσος Παναγιώτης

Νίκος Ιμεράι

Κώστας Νταόπουλος

Γιώργος Τόρης

Παστελάκος Δημήτριος

Σκαφίδας Απόστολος