Σάββατο, 3 Ιουνίου, 2023
Κώστας Μπράτσος
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Στέλιος Πετσιμέρης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ
Παναγιώτης Κονομάρας
ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Κώστας Γρηγοριάδης
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΛΥΤΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΝΟΥΔΗΣ
ΙΑΤΡΟΣ
Γεώργιος Σουλάκης
ΦΥΣΙΟΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Ηλίας Τιμπλαλέξης
ΦΥΣΙΟΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Γιώργος Οκάογλου
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Ιωάννης Ντάφος
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ