Σχετικά με  την κλήρωση του πρωταθλήματος και την έναρξη αυτού στις 14.10.18 όπως έχετε προαναγγέλλει, πληροφορούμεθα ότι κάποια από τα μέλη σας είναι αντίθετα στην έναρξη αυτή.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΠΑΕ Βόλος είναι αντίθετη σε οποιοδήποτε τέτοια πρακτική. Θεωρούμε ότι τόσο η κλήρωση όσο και ή έναρξη πρέπει να προχωρήσουν κανονικά και οι όποιες πιθανές αντιδράσεις θα πρέπει να αναβληθούν μέχρι να διαπιστώσουμε εάν  οι υποσχέσεις του Υπουργού τηρηθούν και υλοποιηθούν από τη Δημόσια Τηλεόραση.

Η μη έναρξη και αναβολή της κλήρωσης θα επιβεβαιώσει απλά τους ψιθύρους περί αναξιοπιστίας του πρωταθλήματος.

Να σας ενημερώσουμε ότι εκτός της ΠΑΕ Βόλος και άλλα μέλη της ένωσής μας είναι τυπικά στις υποχρεώσεις τους  προς εργαζομένους, δημόσιο κ.λπ. εν αντιθέσει με κάποιες ΠΑΕ που πριν ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα αντιμετωπίζουν ποίκιλλα προβλήματα.

Συμπάσχουμε με τις ομάδες αυτές αλλά δεν μπορούμε να επικροτήσουμε τις λογικές και πρακτικές τους .

Οποιαδήποτε αναβολή του πρωταθλήματος θα είναι καταστροφική και η ΠΑΕ Βόλος προτίθεται να στραφεί δικαστικά ενώπιον κάθε τέτοιας απόφασης. Στον δικαστικό αυτόν αγώνα συμφωνούν και θα συμμετέχουν και άλλες ΠΑΕ.

Παρακαλούμε να αναγνωστεί η παρούσα επιστολή ενώπιων του Δ. Σ. και επιτέλους να πρυτανεύσει η λογική. Επιλέξαμε να μην παρευρεθούμε στο σημερινό Δ.Σ., ώστε να μην προκληθούν περαιτέρω συγκρούσεις. Σας ενημερώνουμε όμως ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι υπόθεση δύο – τριών ατόμων, που επιλέξανε να ζούνε από αυτό.