Πραγματοποιήθηκε σήμερα η γενική συνέλευση του Ν.Π.Σ. «Βόλος», όπου εκλέχθηκαν τα μέλη της προσωρινής επιτροπής που θα προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες για τη σύσταση της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ.

Το μετοχικό κεφαλαίο της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ αποφασίστηκε να είναι 300.000 ευρώ, ενώ η τιμή της κάθε μετοχής ορίστηκε στα 30 ευρώ.