Ανακοινώνεται η διοίκηση της νέας ποδοσφαιρικής ομάδας του Βόλος Ν.Π.Σ.

Πρόεδρος: Σπυριδόπουλος Γιώργος

Αντιπρόεδρος: Οικονομίδης Χαρίλαος

Μέλη:

-Ντούμος Γιάννης

-Δέδες Γιώργος του Θεοδώρου

-Κωτσόπουλος Γιώργος

-Λέκας Κωνσταντίνος

-Μπουζούκης Ελευθέριος