Και επίσημα Ποδοσφαιρική Ανώνυμος Εταιρεία είναι από χθες ο Βόλος, όπως γνωστοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έκανε γνωστή την Παροχή άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ, ενώ η παρούσα απόφαση καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Αξίζει φυσικά να σημειωθεί ότι ο Βόλος είναι η πρώτη και έως τώρα μοναδική ομάδα από όσες προήχθησαν στη Football League που ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και έγινε ΠΑΕ.